CÔNG TY DƯỢC PHẨM USA - NIC PHARMA | ĐC: Lô 11D, đường C, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh | ĐT: (08) 37.541.999 (5 Lines) - Fax: (08)37.543.999 | Email: nicpharma@vnn.vn - nic.pharma@yahoo.com

icon CHỐNG DỊ ỨNG - KHÁNG HISTAMIN

ACTIFIF-F

ACTIFIF-F

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Chai 100, 500 viên nén

CELEZMIN - NIC

CELEZMIN - NIC

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nang

Quy cách đóng gói: Chai 200 viên nang cứng

CELEZMIN - NIC

CELEZMIN - NIC

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Chai 500 viên nén

CERATEX

CERATEX

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nang

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

CETIRIZIN

CETIRIZIN

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

CLORPHENIRAMIN 4mg

CLORPHENIRAMIN 4mg

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Chai 500 viên

CLORPHENIRAMIN 4mg

CLORPHENIRAMIN 4mg

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nang

Quy cách đóng gói: Chai 200 viên

LEMYTROL

LEMYTROL

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Chai 500 viên nén

LEMYTROL FORT

LEMYTROL FORT

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Chai 500 viên

LORANIC

LORANIC

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

LORATADINE 10mg

LORATADINE 10mg

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

NIC DENORAL

NIC DENORAL

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 20 viên

POLACANMIN 2mg

POLACANMIN 2mg

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên

POLACANMIN 6mg

POLACANMIN 6mg

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên

TELGATE 120

TELGATE 120

Nhóm điều trị: chống dị ứng - kháng histamin

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên

 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Tên thuốc
Nhóm điều trị:
Dạng bào chế:
 
DANH MỤC SẢN PHẨM